Powiatowa Konferencja Oświatowa
 
.                                                                                                                                                                                                                 

 
 

„Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna”

 Pod takim hasłem w auli Publicznej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Niewidziajły w Sławie odbyła się 5 grudnia br. powiatowa konferencja oświatowa. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci kuratorium oświaty, przedstawiciele samorządów oraz dyrektorzy placówek oświatowych z powiatu wschowskiego. Celem narady było zapoznanie dyrektorów oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe z głównymi założeniami zmian w edukacji oraz zebranie opinii o projektowanych rozwiązaniach organizacyjnych. Konferencji przewodniczył  i powitał gości Jan Bytrym Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. W trwającej dwie godziny części informacyjnej Maria Furtak- koordynator wojewódzki programu Szkoła Marzeń- przedstawiła zebranym główne założenia nadchodzących zmian.  W części warsztatowej prowadzonej w grupach przez: Sławomirę Morawską, Jolantę Maryniuk oraz Bogusława Baszczaka- wizytatorów K.O. Delegatury w Zielonej Górze- uczestnicy konferencji dyskutowali nad szansami oraz zagrożeniami prezentowanych reform. Podsumowaniem ponad  czterogodzinnego spotkania była prezentacja wniosków wypracowanych w grupach warsztatowych.

 

Powrót